Matka všetkých národov

 

 

Aktuálne články

SPOLUVYKUPITEĽKA (Panna Mária) v učení pápežov

31.05.2012 16:22
https://www.youtube.com/watch?v=2y8ZnrNd7uE&feature=related Vyjadrenie pápeža: BENEDIKT XV. : „Pretože Mária trpela a takmer zomrela so svojim trpiacim a umierajúcim Synom, … môžeme pravdivo tvrdiť, že VYKÚPILA ľudské pokolenie SPOLU S KRISTOM.“ (pápež: Benedikt...

31. Máj – Deň Matky všetkých národov

31.05.2012 16:20
Drahí bratia a sestry v Božej Rodine. Pokoj Vám.   Blíži sa Deň Matky všetkých národov, kedy si pripomenieme zjavenie Panny Márie v Amsterdame a zároveň spomenieme na jej posolstvá, v ktorých nás vyzýva k modlitbe za vyhlásenie 5 mariánskej dogmy :...

KAUZA : „Modlitba Matky všetkých národov“ stále aktuálna

07.03.2012 16:37
Proces schválenia modlitby: „Matky všetkých národov“, už od r.1951 - kedy sa zjavila Panna Mária v Amsterdame – je stále aktuálny, nakoľko sa modlitbe Panny Márie (Matke všetkých národov) nedostalo oficiálneho uznania zo strany pápeža (dekrétom) a doteraz je modlitba šírená...

11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala:

"Modli sa pod krížom:

 

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."

 

28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje:

"Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené."

Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva:

"Presne takto musí byť modlitba šírená."

Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať:

"Tá, ktorá kedysi bola Máriou,..."

... a tak to zostane."

(Zjavenie Panny Márie v Amsterdame - Holandsko) 

* * * 

LORD JESUS CHRIST,
SON OF THE FATHER,
SEND NOW YOUR SPIRIT OVER THE EARTH.
LET THE HOLY SPIRIT LIVE
IN THE HEARTS OF ALL NATIONS,
THAT THEY MAY BE PRESERVED
FROM DEGENERATION, DISASTER AND WAR.
MAY THE MOTHER OF ALL NATIONS,
WHO ONCE WAS MARY,
BE OUR ADVOCATE.
AMEN.

Viozionárka Ida Peerdeman

Zjavenia sú doposiaľ uznávané miestnymi biskupmi ako aj viacerými biskupmi na svete.

Pápeži sa doposiaľ nevyjadrili proti týmto zjaveniam a tak naďalej

- podľa cirkevného práva -

veriaci môžu   prichádzať na miesto zjavenia a

žiť podľa posolstiev Panny Márie.

Boh (Ježiš Kristus) poslal na svet Pannu Máriu, aby sa zjavila v Amsterdame

- žene menom: Ida Peerdeman,

aby zvestovala svetu aký je Boží plán s týmto svetom

a konkrétne povedala, že Boh si žiada vyhlásiť

5.mariánsku Dogmu:

"Spoluvykupiteľka, Prostredníčka, Orodovníčka."

5.mariánska Dogma: Spoluvykupiteľka, Prostredníčka, Orodovníčka

Dátum: 02.06.2018

Vložil: AlbertSiC

Titulok: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The men's prostate is the central a part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate gland is found just as you're watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for that patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is among the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 years. Infections with the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of all forms of prostate infection. It is a result of bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of a particular defect inside gland along with the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be caused by trauma to the urinary tract or by infections via other regions from the body. A patient may experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal with the prostate defect as well as the utilization antibiotics and NSAIDs to help remedy the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not to determine the causes of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate meals are important. These are some of the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for overall health and this will also maintain the urinary track clean.

2. Some studies suggest that a few ejaculations each week will help to prevent cancer of the prostate.

3. Eat beef in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef per week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most crucial measure to consider to ensure a normal prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you need to go for prostate examination at least one time 12 months.

Dátum: 01.06.2014

Vložil: Pharmd837

Titulok: Good info

Very nice site!

Dátum: 01.06.2014

Vložil: Pharme108

Titulok: Good info

Very nice site! cheap goods https://yieapxo2.com/qrovqqq/4.html

Dátum: 01.06.2014

Vložil: Pharmk669

Titulok: Good info

Very nice site! [url=https://yieapxo2.com/qrovqqq/2.html]cheap goods[/url]

Dátum: 01.06.2014

Vložil: Pharme532

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="https://yieapxo2.com/qrovqqq/1.html">cheap goods</a>

Dátum: 31.05.2014

Vložil: Pharmf711

Titulok: Good info

Very nice site!

Dátum: 31.05.2014

Vložil: Pharmd416

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="https://opxaiey2.com/oyyaooy/1.html">cheap goods</a>

Záznamy: 1 - 7 zo 35
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok